Events

ได้รับ fwd mail มาฉบับนึง ไม่รู้ว่า ข้อมูลจริงเท็จประการใด แวะเอามาฝากเพื่อนๆไว้ดูกัน

แต่น่าสงสัยอยู่น้า แวะมาดูรูปกันก่อนมีใครได้รับเหมือนเค้าบ้างไหม?**** ลองไป search หาใน google แล้ว ได้ความดังนี้ ****
อย่าทิ้ง บัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์ บัตรคอนเสิร์ต ท่านใช้แล้วมีค่า

...ช่วยหนูได้พื้นฟูความพิการ
...ช่วยหนูได้มีกายอุปกรณ์
...ช่วยหนูได้มีสื่อในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์ บัตรคอนเสิร์ตที่ใช้แล้วไปช่วยฟื้นฟูและ และพัฒนาเด็กพิการตามโครงการและกองทุนต่างๆ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เพื่อรณรงค์ให้สังคม มีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมและให้การช่วยเหลือเด็กพิการได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับคนทั่ว
ไปในสังคม ได้อย่าง ปกติสุข

      มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มุ่งเน้นการฟื้นฟู พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการแบบบูรณา
การ อย่างต่อเนื่องโดยครอบครัวและชุมชน
      “ โครงการบัตรเติมเงินช่วยน้อง ” เป็นหนึ่งในโครงการ สะพานเชื่อมรัก...ถึงเด็กพิการโยงความ เอื้ออาทรจากคุณถึงเด็กพิการ โครงการบัตรเติมเงินช่วยน้อง รับบริจาคบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์บัตร คอนเสิร์ต ที่ใช้ เพื่อรวบรวมบัตรดังกล่าวจำหน่าย นำรายได้สนับสนุนโครงการ และเข้ากองทุนต่างๆ
เช่น กองทุนฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการ กองทุนอุปกรณ์เครื่องช่วย โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ฯลฯ

    สะพานเชื่อมใจ โยงใยความเอื้ออาทรจากคุณถึงเด็กพิการเพียงความเข้าใจและให้โอกาสสนุบสนุนการ
ฟื้นฟู พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

รูปแบบการรับบริจาคบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์ บัตรคอนเสิร์ต ที่ใช้แล้ว โดย
• ส่งทางไปรษณีย์ หรือมาบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

http://www.hoytakpoolom.org/N%20index%2010.htm

ฉะนั้น ใครมีก็ส่งไปบริจาคให้น้องๆเค้าละกันนะจ๊ะ

ประกาศๆๆ วันนี้มีกิจกรรมดีๆช่วยทำบุญมาฝาก ไม่ต้องเดินไปไหน แค่มีมือ แล้วกดส่ง sms ง่ายมากๆ (โปรโมทๆๆ กิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องช่วยกัน โปรโมท)

ดูหน้าน้องหมา น้องแมวสิขอรับ แค่กด sms เล็กๆน้อยๆก็ได้ทำบุญแล้ว จะมัวช้าอยู่ใย กดกันคนละที 2 ที ก็ช่วยได้หลายชีวิต

เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า
กิจกรรมส่ง sms ช่วยบริจาคให้ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และที่บ้านใหม่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม สำหรับมูลนิธิฯ นี้ ได้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและดูแลสัตว์ป่วย พิการจรจัดไม่มีเจ้าของ โดยเฉพาะสุนัขและแมวกว่า 1,200 ชีวิต

รายละเอียดกิจกรรมตามไปดูได้ที่นี่
>> http://www.playpark.com/activity/activity.asp?id=430 << จิ้มๆๆๆ

 

 

ใกล้จะวาเลนไทน์แล้ว แบ่งความรักไปให้เจ้าตูบ เจ้าเหมียวพวกนี้ด้วยนะขอรับ
อิ่มบุญ อิ่มใจไปในตัว ^^